Category: Túi Thần Kỳ

0

-Câu chuyện số 05-Hãy cho mình thêm một cơ hội-

  Trong cuộc sống, khi cơ hội đến gần, có thể bạn cũng sợ hãi hoặc bạn vẫn còn lo ngại, những cảm giác này đôi khi cũng rất bình thường.. Đối mặt với cơ hội bạn phải có đủ lý trí, và dũng khí để hành động. Đừng đợi đến khi sự việc hoàn hảo hay an toàn mới hành động, như vậy dù bạn đợi mãi suốt đời cũng không có được kiểu cơ hội này.

0

Câu chuyện số 03-Chưa đạt được mục đích quyết không bỏ cuộc-

Thiên tài là 99% mồ hôi cộng với 1% linh cảm. Nhà triết học người Anh Carlisle từng nói: “Thiên tài là năng lực của quá trình cần cù nỗ lực lâu dài”. Nói một người là thiên tài vẫn không bằng nói anh ta là một người chuyên tâm học tập, đồng thời có ý chí quyết tâm không bỏ cuộc khi chưa đạt mục đích.