Category: Nổi bật

0

Câu chuyện Túi Thần Kỳ

Túi Thần Kỳ chỉ ghi chép lại những tình cảm yêu thương, những câu chuyện đầy cảm xúc do chính cộng đồng chúng ta mang đến. Sẻ chia để cho đi và không mưu cầu nhận lại, khi chúng ta lan tỏa yêu thương, san sẻ niềm vui, hay cùng đồng cảm với nhau qua những nổi buồn, cùng nhau vượt qua mọi thứ thì điều chúng ta sẽ nhận lại được dù nó không phải là những thứ hiện diện nhưng ít nhất nó cũng tạo cho mình cảm giác an yên và vui vẻ hơn trong cuộc sống hiện tại.