Tagged: cơ hội

0

-Câu chuyện số 05-Hãy cho mình thêm một cơ hội-

  Trong cuộc sống, khi cơ hội đến gần, có thể bạn cũng sợ hãi hoặc bạn vẫn còn lo ngại, những cảm giác này đôi khi cũng rất bình thường.. Đối mặt với cơ hội bạn phải có đủ lý trí, và dũng khí để hành động. Đừng đợi đến khi sự việc hoàn hảo hay an toàn mới hành động, như vậy dù bạn đợi mãi suốt đời cũng không có được kiểu cơ hội này.