Author: Quang Trí

0

Ứng dụng của toán học trong cuộc sống hàng ngày

Toán học không phải là những công thức vô bổ, mà Toán học gắn liền với sự phát triển của loài người. Những bài toán đặt ra là do xuất phát từ chính nhu cầu thực tiễn trong sản xuất, cho đến giải quyết các bài toán dự đoán tự nhiên, vũ trụ,..

0

Chùa Lâm Quang: nơi nương tựa của các cụ già neo đơn

Chùa Lâm Quang là một ngôi chùa bình dị nằm trong con hẻm nhỏ ở địa chỉ số 301/117/70H Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt ở đây chính là nhà dưỡng lão tình thương do nhà chùa thành lập đã gần 20 năm nay, nơi nuôi dưỡng rất nhiều cụ già không nơi nương tựa. Hiện tại ở đây vẫn đang nuôi dưỡng 137 cụ trên 70 tuổi.

0

Những điều kiện thuận tiện cho sự tự học (Phần 1)

Dựa vào tác phẩm “tôi tự học” của học giả Nguyễn Duy Cần, bài viết thu gọn các nội dung cốt lõi của sách về vấn đề những điều kiện thuận tiện cho sự tự học. Đồng thời từ cơ sở đó đưa ra những bình luận và ví dụ thực tiễn để giúp bạn đọc dễ hình dung.

0

Môn Lập dự án

Tài liệu môn lập dự án xin tài trợ của sinh viên trường Đại học Văn hóa Tp.HCM tại trường hy vọng quận 6.